CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Thanh toán bằng tiền mặt

Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại công ty có địa chỉ sau:

48A3 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

ĐT: +84 28 39256331

Email: info@tntsecurity.vn

2. Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

Chuyển khoản thanh toán qua tài khoản ngân hàng:

CÔNG TY TNHH TNT AN NINH

Mã số thuế       : 0315480014

Tài khoản số     : 1031102282007

Tại ngân hàng   : Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 2